Pesu lu Ioang Kllteäo

/ 2016-01-30 23:39

Kaltxì! Mì fìtrr a stum lu syena trr fìvospxìyä ayfìlokä leNa’vi, new oe livawk snarelit arusikx Fko syaw tsasnarelur Wie is de Mol (Pesu lu Ioang Kllteäo). Fì’u lu uvan; fkol wìntxu tsat frazìsìt a mì syänel leNeytrrlan mì zìsìtä vospxì a’awve sì amuve.

Ran uvanä lu fyin. Vomuna tute sop ne atxkxe alim. Tsatsenge ayfo zene ayhemo sivi fte kivanom ayewrot. Ngian lu tìngäzìk a’aw: uvansiyu a’aw ke lu uvansiyu nìfkeytongay. Fko syaw por ioang a kllteäo, ulte fmi po neykui aylapoti, fteke ayfo kivanom ayewrot. Kezemplltxe po tsakem si nìwan (txokefyaw ayuvansiyul alahe nìyey yiväkx pot). Ha, kawtul omum teyngta pesu lu ioang a kllteäo; nìteng aysutel a tìng nari fìsnarelur arusikx ke omum tsat.

Li pìmlltxe oel futa nìsngä’i lu uvansiyu avomun. Mì frahapxì snarelä arusikx ‘awa uvansiyu zene hivum. Pesu zene hivum a tì’eyng fkol pe’un tìfmetokfa: frapo zene ‘iveyng tìpawm amevosìng a teri teynga pesu lu ioang ulte pehem sami po. Nì’i’a nì’aw ‘ì’awn ‘a’awa tute: meuvansiyu sì ioang. Tsakrr uvansiyu a emza’u tìfmetokit yora’ ulte pol kanom frayewroti. Maw fì’u, mì hapxì asyen, fkol kulat tstxoti ioangä.

Sunu oeru fìsnarel arusikx ulte tìng nari frazìsìt, taluna lu ‘o’ fwa fmivi rivun ioangä ayhemit.

Trrayvay!